معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد تسویه بدهی سال ۹۶ بیمه سلامت به داروخانه های ۱۱ استان کشور

یسکافه: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به تسویه مطالبات سال ۹۶ داروخانه ها […]

Read More →

دبیر علمی همایش سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مطرح کرد گردشگری سلامت درآمد ارزی مهم برای کشور، دلالی بیمار از عراق و افغانستان به ایران

یسکافه: دبیر علمی همایش سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با اشاره به اینکه گردشگری سلامت درآمد ارزی برای […]

Read More →

رییس انجمن جراحان ارتوپدی توضیح داد چگونگی استفاده مجدد از برخی تجهیزات یکبار مصرف پزشکی در جراحی های ارتوپدی

یسکافه: رییس انجمن جراحان ارتوپدی ایران درباره دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص فرآوری مجدد و ایمن وسایل پزشکی، اظهار […]

Read More →