مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر و بلایا وزارت بهداشت: شیوع بیماری واگیر در مناطق سیل زده نداریم، شامپوی ضدشپش به میزان کافی تامین است

یسکافه: مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر و بلایا اصرار کرد که هیچ گونه شیوع بیماری واگیر در […]

Read More →