در لایو اینستاگرامی یسکافه و پژوهشگاه رویان مطرح شد چگونگی حفظ باروری در افراد مجرد و بانوانی که هم اکنون تمایل به فرزندآوری ندارند

به گزارش یسکافه عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان اظهار داشت: در خانم های جوانی که شرایط ازدواج را ندارند، […]

Read More →

از طریق ویدیو کنفرانس و با حضور وزیر بهداشت انجام شد؛ افتتاح ۱۱ پروژه عمرانی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

یسکافه: آذربایجان شرقی ۱۱ پروژه عمرانی مرکز اورژانس پیش اورژانس بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوسیله […]

Read More →