گروه های قومی جنوب آسیا در موج دوم کرونا بیشتر لطمه دیدند

به گزارش یسکافه نتایج یک بررسی چاپ شده در نشریه لانست نشان میدهد: گروه های قومی جنوب آسیا در انگلیس طی موج دوم شیوع کروناویروس بیش از سایر گروه های اقلیت قومی در معرض خطر عفونت، مبتلاشدن به نوع شدید بیماری کووید-19 و مرگ ناشی از آن قرار داشتند.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، در موج نخست شیوع کروناویروس که از فوریه ۲۰۲۰ شروع شد و تا ماه سپتامبر ادامه داشت، تست مثبت کرونا، موارد بستری در بیمارستان و مرگ ناشی از این ویروس در میان همه گروه های اقلیت های قومی در انگلیس بالا بوده است.
هرچند در موج دوم بیماری که از ماه سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۰ بوده، وضعیت گروه های قومی به استثنای گروه های قومیِ جنوب آسیا بهتر بوده است.
به گفته پژوهشگران انگلیسی، به رغم بهبودهای بدست آمده در بیشتر گروه های قومی در موج دوم بیماری در مقایسه با موج نخست، تفاوت گسترده میان اقلیتهای آسیایی نگران کننده است.
به گزارش یسکافه به نقل از روزنامه گاردین، پژوهشگران اظهار داشتند: خطر بیشتر مثبت بودن آزمایش کروناویروس با تعداد بیشتر افراد در خانواده های جنوب آسیا مرتبط می باشد. سرشماری سال ۲۰۱۱ نشان داد که ۲۱ درصد از گروه های قومی جنوب آسیا در خانواده های چند نسلی زندگی می کنند در حالی که این رقم در گروه های سفید پوست هفت درصد است. هرچند شاخصهای دیگر از قبیل وزن، فشار خون و بیماریهای نهفته نیز موثر هستند.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.