در گفت وگو با یسکافه اعلام شد تابلو مطب و سرنسخه پزشکان استاندارد می شود به علاوه جزییات

یسکافه: مدیر کل نظارت، ارزشیابی و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی از شروع به کار سامانه تابلوی مطب و دفترکار

بیشتر بخوانید