همزمان با هفته دفاع مقدس صورت می گیرد برگزاری درمانگاه های تخصصی و بیماریابی در مناطق محروم و مرزی از طرف پزشکان بسیجی

یسکافه: برنامه های سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در هفته دفاع مقدس تشریح شد.به گزارش یسکافه به نقل از […]

Read More →