واکنش بهزستی به ادعای بدهی ۱۵ میلیاردی این سازمان به وزارت بهداشت: وزارت بهداشت برای انجام تعهداتش از سازمان های دیگر درخواست پول نکند

یسکافه: بعد از انتقاد سازمان بهزیستی به وزارت بهداشت در خصوص عدم همکاری در پذیرش معتادان متجاهر دارای زخم […]

Read More →