رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت ایران مطرح کرد تحمیل هزینه آزمایش های غیرضروری ویتامین D به بیمه ها

یسکافه: رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: سالانه حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار آزمایش ویتامین […]

Read More →

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت: سامانه برخط پیشگیری از کمبود در تامین تجهیزات پزشکی راه اندازی می گردد

یسکافه: مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اظهار داشت: پیگیری اداره کل تجهیزات پزشکی، نافی مسئولیت دانشگاه ها در تامین […]

Read More →

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد کمبود دریافت کلسیم در ایرانیان، ضرورت کاهش قیمت محصولات مفید

یسکافه: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با انتقاد از نحوه قیمت گذاری محصولات غذایی در بازار، اظهار […]

Read More →