توزیع ۱۰ هزار بسته بهداشتی و معیشتی توسط دفتر تسهیلگری نیروگاه بجنورد در مناطق کمتربرخوردار

خراسان شمالی مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه محلی نیروگاه، حصارشیرعلی، شیرآب و صادقیه اظهار داشت: بیشتر از ۱۰ هزار بسته

بیشتر بخوانید

فعالیت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت بهداشت در مراکز درمانی از نخستین روزهای ۱۴۰۰

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در حاشیه بازدید از حوزه آزمون استخدامی وزارت بهداشت اظهار داشت:

بیشتر بخوانید