معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت مطرح کرد سو استفاده مدعیان طب سنتی از اعتقادات مردم و دخالت غیر مجاز در امر درمان

به گزارش یسکافه معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت ضمن اشاره به درخواست جامعه برای دریافت خدمات

بیشتر بخوانید

کارشناس نظارت و پایش فرآورده های سلامت مطرح کرد؛ تغذیه سالمندان باید چگونه باشد

یسکافه: کارشناس نظارت و پایش فرآورده های سلامت اظهار داشت: بهترین راه برای اطمینان از تامین نیازمندی های تغذیه ای

بیشتر بخوانید

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی عنوان کرد؛ مادران چگونه به وزن پیش از حاملگی باز گردند

متخصص تغذیه و رژیم درمانی اظهار داشت: بهترین و پایدارترین روش برای بازگشت به وزن پیش از حاملگی ایجاد تغییرات

بیشتر بخوانید