برچسب: آب

مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران خبر داد تمرکز واحدهای آلاینده خدماتی اصلی ترین معضل محیط زیستی منطقه ۱۶

به گزارش یسکافه، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تکیه بر این که ما به دنبال رفع معضلات محیط زیستی هستیم، اعلام نمود: ملاک ارزیابی
ادامه مطلب