یسکافه: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از کلنگ زنی و افتتاح ۱۱ طرح بهداشت و درمان در شاهرود اطلاع داد و اظهار داشت: ۸۰ میلیارد تومان صرف این