برچسب: بیمار

کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران تصویب کرد دورکاری یک سومی کارمندان و تعطیلی مهدهای کودک در روز چهارشنبه

به گزارش یسکافه، بر مبنای تصمیم کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران، یک سوم از کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی فردا چهارشنبه می توانند از دورکاری استفاده نمایند. به
ادامه مطلب