مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت: روغن خوراکی سه کاره مورد تایید وزارت بهداشت نیست

یسکافه: مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد هیچگونه تاییدیه ای به روغن مصرفی

بیشتر بخوانید

مسئول تغذیه بالینی عنوان کرد؛ مکمل های تغذیه ای در روزهای کرونا چگونه مصرف شود

یسکافه: مسئول تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در رابطه با مصرف مکمل های تغذیه ای در دوران

بیشتر بخوانید

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران: شیر مادر جایگزین ندارد، تضمین سلامت کودک

به گزارش یسکافه معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار داشت: شیر مادر تغذیه ای بدون جایگزین برای رشد و

بیشتر بخوانید

معاون پژوهشی دانشکده علوم تغذیه تاکید کرد؛ کنترل عوارض بیماری با تغییر رژیم غذایی بیماران

به گزارش یسکافه معاون پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: با تغییر در

بیشتر بخوانید

مدیر سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد؛ توجه به برنامه تغذیه با شیر مادر

مدیر سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران، از اجرای برنامه تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دارای لوح دوستدار

بیشتر بخوانید