با اعلام مدیرکل فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو؛ وزارت بهداشت هم وارد ماجرای سلامت مرغ ها شد

به گزارش یسکافه مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از ارتقاء سلامت مرغ و فرآورده

بیشتر بخوانید

یافته جدید محققان؛ رژیم غذایی کتوژنیک سبب کندشدن روند پیشرفت تومور مغزی می شود

درمان متابولیکی کتوژنیک (KMT) برمبنای رژیم های کتوژنیک بعنوان یک گزینه بالقوه یا درمان مکمل برای کنترل بیماری، در معرض

بیشتر بخوانید