مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور عنوان کرد درخواست در اولویت قرار دادن رانندگان تاکسی برای دریافت واکسن کرونا

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با تاکید بر حساسیت و ضرورت ارائه خدمات توسط ناوگان تاکسیرانی در کشور و

بیشتر بخوانید

معاون وزیر بهداشت تشریح کرد تجهیز ۱۳۶ بیمارستان و ۴۵ مرکز آزمایشگاهی از محل وام بانک جهانی

به گزارش یسکافه معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ضمن اشاره به دریافت وام ۴۲.۵ میلیون یورویی

بیشتر بخوانید

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: دریافت پول از مردم تحت عنوان خدمات دارویی توسط داروخانه ها وجاهت قانونی ندارد

به گزارش یسکافه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر بهداشت درباره حق فنی داروخانه ها اظهار داشت:

بیشتر بخوانید