مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اعلام کرد حدود ۵میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه درمانی

یسکافه: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تکیه بر ضرورت خرید راهبردی خدمات در جهت ساماندهی منابع بیمه ای، درعین حال

بیشتر بخوانید