برچسب: خوراكی

اسحاقی خبر داد بازدید اعضای کمیسیون بهداشت ار دستاوردهای سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت

به گزارش یسکافه، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نشست مشترک این با رئیس سازمان انرژی اتمی و بازدیدی از دستاوردهای این سازمان در حوزه سلامت اطلاع
ادامه مطلب