محققان ایتالیایی می گویند؛ تأثیر پروبیوتیک ها بر کاهش خطر نارسایی تنفسی بیماران کرونایی

به گزارش یسکافه تحقیقات نشان می دهد که پروبیوتیک های خوراکی حاوی باکتری های اسید لاکتیک و بیفیدوباکتریوم ها خطر

بیشتر بخوانید