رونمایی از سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک رییس سازمان نظام پزشکی: نسخ الکترونیک پزشکان در محاکم قضایی قابل استناد است

به گزارش یسکافه، رییس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به مزایای امضای دیجیتال پزشکان، اظهار داشت: دیگر پزشکان با

بیشتر بخوانید