در گفتگوی کارشناسان حوزه مکمل ها صورت گرفت؛ بررسی چالش های بازار مکمل های غذایی در ایران

یسکافه: تامین کنندگان مکمل های غذایی در کلاب هاوس دور هم آمدند تا به بررسی وضعیت بازار مکمل های غذایی

بیشتر بخوانید

با اعلام مدیرکل فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو؛ وزارت بهداشت هم وارد ماجرای سلامت مرغ ها شد

به گزارش یسکافه مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از ارتقاء سلامت مرغ و فرآورده

بیشتر بخوانید

در نشست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح شد؛ بررسی عملکرد معاونت های غذا و دارو در ۴ سطح

به گزارش یسکافه مدیر غذایی، آشامیدنی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سطح بندی

بیشتر بخوانید

سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو: تشکیل کمیته نحوه برخورد با تخلفات عرضه اینترنتی محصولات سلامت محور

یسکافه: سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو از تشکیل کمیته نحوه برخورد با تخلفات عرضه اینترنتی

بیشتر بخوانید