برچسب: سفر

خرید فیش حج

ما در ادامه این مقاله قصد داریم که به طور کامل برای شما در رابطه با فیش حج صحبت کنیم. طبق آموزه‌های دینی، زیارت خانه‌ خدا، برای ما
ادامه مطلب

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد مطالعه انتقال آرادکوه در طرح جامع پسماند

یسکافه: به گزارش یسکافه، معاون خدمات شهری شهرداری تهران اظهار داشت: برای انتقال آرادکوه مطالعاتی صورت گرفته و در طرح جامع پسماند تهران پیشبینی انجام شده است.به گزارش
ادامه مطلب