مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران خبر داد: توقف صدور مجوز تردد بین شهری توسط فرمانداری تهران

یسکافه: مشاور فرماندار و مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران از متوقف شدن صدور مجوز بین استانی توسط فرمانداری تهران آگاهی

بیشتر بخوانید

با اعلام مدیرکل فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو؛ وزارت بهداشت هم وارد ماجرای سلامت مرغ ها شد

به گزارش یسکافه مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از ارتقاء سلامت مرغ و فرآورده

بیشتر بخوانید

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیهای صنایع غذایی کشور بیان کرد؛ تولید غیربهداشتی سوسیس و کالباس با سهل انگاری مسئولین

رییس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی کشور سهل انگاری و کم کاری مسئولین باعث شده افراد سودجو در

بیشتر بخوانید