برچسب: سلامت

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری: سازمان برنامه و بودجه استاندارد تعداد پرستاران را مشخص کند

به گزارش یسکافه، رئیس شورایعالی سازمان نظام پرستاری، ضمن اشاره به افزایش شمار تخت های بیمارستانی در کشور و همینطور بازنشستگی تعداد زیادی از پرستاران، اظهار داشت: بر
ادامه مطلب

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد ضرورت استفاده از تکنولوژی های جدید جهت کنترل بهداشت غذاهای موجود در بازار

به گزارش یسکافه، معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار داشت: تفاهمنامه ارتقای توان فن آورانه در جهت نظارت هوشمندانه در زمینه کاهش و کنترل آلاینده ها و تقلبات مواد
ادامه مطلب