برچسب: سیستم

احتمال طغیان های گوناگون آنفلوآنزا و خیزش بیماریهای تنفسی در پاییز و زمستان

به گزارش یسکافه، یک اپیدمیولوژیست درباره ی احتمال همزمانی شیوع ویروس کرونا و آنفلوآنزا در پاییز و زمستان، اظهار داشت: باتوجه به کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی، باید آمادگی
ادامه مطلب