رئیس اداره شیرخشک سازمان غذا و دارو تاکید کرد؛ رصد توزیع شیرخشک های رژیمی از شرکت پخش تا داروخانه

به گزارش یسکافه رییس اداره شیرخشک سازمان غذا و دارو اظهار داشت: اطلاعات توزیع و عرضه شیرخشک های رژیمی غیریارانه

بیشتر بخوانید

رئیس اداره شیرخشک سازمان غذا و دارو خبر داد؛ ۱۳ هزار قوطی شیرخشک رژیمی تحویل داروخانه ها شد

یسکافه: رییس اداره شیرخشک سازمان غذا و دارو از توزیع شیرخشک های رژیمی در داروخانه های سراسر کشور آگاهی داد.به

بیشتر بخوانید

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛ شیرخشک های رژیمی را قطره چکانی توزیع می نماییم تا قاچاق نشود

یسکافه: مشاور رییس سازمان غذا و دارو، در رابطه با علت کمبود شیرخشک های متابولیک و رژیمی توضیحاتی ارائه داد.به

بیشتر بخوانید