گزارش انجمن سرطان آمریکا؛ نوشیدنی های گازدار و افزایش احتمال مبتلا شدن به سرطان های مرگبار

به گزارش یسکافه، تحقیقات جدید دلیل دیگری بر کاهش مصرف نوشابه های گازدار را عرضه می کنند: نوشیدن بیش از

بیشتر بخوانید