برچسب: شركت

همزمان با آغاز هفته ملی هوای پاک به اجرا در آمد برگزاری پویش حافظ اراده جمعی برای هوایی پاک

به گزارش یسکافه، به منظور جلب مشارکت مردمی در هفته هوای پاک پویش #حافظ_اراده_جمعی_برای_هوایی_پاک توسط اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار به اجرا درآمد.به گزارش یسکافه به
ادامه مطلب