محققان استرالیایی می گویند؛ نوشیدن قهوه ریسک مبتلاشدن به آلزایمر را می کاهد

یسکافه: نتایج یک پژوهش طولانی مدت نشان داده است که نوشیدن مقادیر زیاد قهوه ممکنست احتمال مبتلاشدن به بیماری آلزایمر

بیشتر بخوانید

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تاکید کرد الزام شرکت های هواپیمایی جهت استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت هواپیماها

یسکافه: معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بر الزام شرکت های هواپیمایی در خصوص استفاده از ۶۰

بیشتر بخوانید