نتایج مطالعات بالینی نشان می دهد؛ رژیم غذایی کم کربوهیدرات سبب افزایش کالری سوزی میگردد

یسکافه: نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است محدودکردن شدید مصرف کربوهیدرات ها و مصرف چربی بیشتر به کالری سوزی

بیشتر بخوانید