رییس شورای سیاست گذاری سلامت صداوسیما در نشست با نمایندگان ناشنوایان خبر داد: مناسب سازی برنامه ها و سریال ها برای ناشنوایان

در نشست رئیس شورای سیاست گذاری سلامت صداوسیما با انجمن و تشکل های معلولان و ناشنوایان و سازمان بهزیستی بر

بیشتر بخوانید