برچسب: كیفیت

کارشناس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛ نظارت سختگیرانه سازمان غذا و دارو بر فرآورده های گوشتی

یسکافه: به گزارش یسکافه، کارشناس نظارت بر فرآورده های گوشتی سازمان غذا و دارو، از نظارت های مستمر و سختگیرانه بر فرآورده های گوشتی اطلاع داد.به گزارش یسکافه
ادامه مطلب