مطالعات آزمایشگاهی محققان آلمانی نشان می دهد؛ تاثیر چای سبز و آب انار در پیش گیری از مبتلاشدن به کرونا

یسکافه: پژوهشگران در مطالعات آزمایشگاهی مشاهده نمودند چای سبز و آب انار از عفونت کروناویروس در سلول ها پیشگیری می

بیشتر بخوانید