پیامک وزارت بهداشت برای خودداری هموطنان از مسافرتهای غیرضرور به ویژه به خوزستان

یسکافه: وزارت بهداشت با ارسالی پیامکی از هموطنان خواست تا از هر گونه مسافرت غیرضرور به استانها خصوصاً استان خوزستان

بیشتر بخوانید

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور عنوان کرد درخواست در اولویت قرار دادن رانندگان تاکسی برای دریافت واکسن کرونا

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با تاکید بر حساسیت و ضرورت ارائه خدمات توسط ناوگان تاکسیرانی در کشور و

بیشتر بخوانید