در مجلس قرائت شد گزارش نحوه توزیع منابع اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا

یسکافه: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گزارش نحوه توزیع یک میلیارد یورو تخصیص یافته از صندوق توسعه

بیشتر بخوانید