مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه تاکید کرد؛ لزوم ادامه توزیع مکمل ویتامین A در ۸ استان کم برخوردار

به گزارش یسکافه مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت بر ادامه توزیع مکمل ویتامین A در ۸ استان کم

بیشتر بخوانید

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تاکید کرد الزام شرکت های هواپیمایی جهت استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت هواپیماها

یسکافه: معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بر الزام شرکت های هواپیمایی در خصوص استفاده از ۶۰

بیشتر بخوانید