در گفت وگو با یسکافه اعلام شد افزایش مبتلایان تب کریمه کنگو به ۳۴ نفر

یسکافه: رییس گروه مدیریت بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از افزایش شمار

بیشتر بخوانید

در چهارمین جلسه کمیته بهداشت قرارگاه جوانی جمعیت بررسی شد تطابق وضعیت واحدهای تسهیلات زایمان با ماده ۴۹ قانون جوانی جمعیت

یسکافه: تطابق وضعیت واحدهای تسهیلات زایمان در کشور با ماده ۴۹ قانون سلامت خانواده و جوانی جمعیت در چهارمین جلسه

بیشتر بخوانید