محققان اتریشی خاطرنشان می کنند؛ شیر دادن به نوزاد از سلامت قلب زنان در سنین بالاتر محافظت می کند

یسکافه: نتایج یک پژوهش جدید روی نزدیک به ۱.۲ میلیون زن نشان میدهد مادرانی که به نوزادشان شیر می دهند

بیشتر بخوانید

یافته محققان دانشگاه هاروارد؛ روغن زیتون سبب افزایش طول عمر می شود

یسکافه: بگفته پژوهشگران، جایگزین کردن کره یا سایر چربی های مسدودکننده عروق با روغن زیتون سالم برای قلب ممکنست سال

بیشتر بخوانید

محققان کانادایی هشدار می دهند؛ مصرف شیرین کننده های مصنوعی در حاملگی و تولد نوزاد چاق

به گزارش یسکافه نتایج یک تحقیق نشان داده است مادران حاملگی که شیرین کننده های مصنوعی زیادی مصرف می کنند،

بیشتر بخوانید