مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد؛ نانوایی ها همچنان در صدر شکایات بهداشتی مردم

به گزارش یسکافه، بنا بر اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، بیشترین شکایات مردم از عدم رعایت دستورالعمل

بیشتر بخوانید