رئیس شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس خبر داد: آموزشی شدن بیمارستانهای گنبدکاووس از مهرماه ۱۴۰۱

گلستان رییس شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس با اشاره به خواسته دیرینه مردم گنبدکاووس در زمینه آموزش پزشکی، اظهار نمود:

بیشتر بخوانید

توصیه محققان استرالیایی؛ مصرف مایعات و استراحت روند بهبود کرونا را تسریع می کند

یسکافه: بگفته پژوهشگران استرالیایی، افزایش مصرف آب و استراحت مناسب در رختخواب ممکنست به افراد کمک نماید تا به سرعت

بیشتر بخوانید