معاون پرستاری وزیر بهداشت خبر داد ابلاغ دستورالعمل اجرایی کلینیک های پرستاری آموزش و پیگیری بیمار

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ˮکلینیک های پرستاری آموزش و پیگیریˮ اطلاع داد.به

بیشتر بخوانید