اضافه شدن سالانه ۲۵۰۰ تن به شمار بیماران دیالیزی املاح آب چه نقشی در نارسایی کلیه ها دارند

به گزارش یسکافه کارشناس دیالیز اداره بیماری های خاص وزارت بهداشت مهم ترین عوامل بروز بیماری نارسایی کلیه در کشور را برشمرد و اظهار داشت: سالانه حدود ۲۵۰۰ بیمار دیالیزی جدید به بیماران مان اضافه می گردد.

دکتر فرازمند در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طبق آمار سال ۹۶ حدود ۳۰ هزار بیمار دیالیز خونی و ۱۶۰۰ بیمار دیالیز صفاقی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: میزان بروز و شیوع دیالیز در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد. البته میزان بروز جهانی دیالیز به صورت متوسط ۱۰۰ در میلیون است. از آنجایی که سن یکی از عوامل اثرگذار در دیالیز است، می بینیم که میزان بروز آن در کشورهایی با جمعیت مسن تر بیشتر و در کشورهای دارای جمعیت جوان، کمتر است.
وی با اشاره به اینکه میزان بروز دیالیز در کشور ما سالانه ۶۰۰۰ مورد برآورد می شود، اضافه کرد: البته اینطور نیست که سالانه ۶۰۰۰ مورد جدید به بیماران دیالیزی ما اضافه شود. زیرا ما خروجی از دیالیز هم داریم. باید توجه کرد که در ایران سالی بالغ بر ۲۵۰۰ پیوند کلیه انجام شده و افرادی که پیوند کلیه داشته اند، از جمعیت دیالیزی خارج می شوند. عده ای هم دیالیز صفاقی شده و عده ای هم فوت می کنند. در نتیجه میزان بروز دیالیز در کشور را ۶۰۰۰ مورد در نظر می گیریم، اما سالانه حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ بیمار دیالیزی جدید به بیماران مان اضافه می گردد.
کارشناس دیالیز اداره بیماری های خاص وزارت بهداشت، مهم ترین عوامل بروز نارسایی کلیه را دیابت و فشار خون عنوان و اظهار نمود: باید توجه کرد که این دو عامل خود معلول بی تحرکی، چاقی، کشیدن سیگار، تغذیه نامناسب، سبک زندگی و… است. از طرفی سن هم در بروز دیالیز حائز اهمیت بوده و بر همین مبنا در جمعیت کهنسال احتمال نارسایی کلیه بیشتر است. البته یکسری عوامل مانند عفونت ها هم در بروز این بیماری موثر است که البته در کشور ما میزان قابل توجهی را به خود اختصاص نمی دهد. عوامل انسدادی و اورولوژیک هم می تواند در بروز نارسایی کلیه نقش داشته باشند.

فرازمند در پاسخ به برخی گمانه زنی ها در خصوص تاثیر املاح آب در تولید نارسایی کلیه، اظهار داشت: باید توجه کرد که تاثیر داشتن املاح آب حتی در سنگ سازی کلیه هم ثابت نشده است. ازاین رو نمی توان اظهار داشت که این املاح در تولید نارسایی کلیه موثرند. ازاین رو برای پیشگیری از بروز دیالیز باید از بروز چاقی پیشگیری کرده و تحرک کافی، سبک زندگی مناسب و تغذیه سالم و… داشت. باید توجه کرد که کلیه از عناصر بی صدایی است که فرد را متوجه نارسایی نمی کند، اما افراد زمانی متوجه نارسایی کلیه می شوند که دیگر کلیه کار نمی کند و بیمار باید دیالیز شود و در قدم بعدی هم به سمت پیوند برود.
وی در ادامه صحبت هایش از وجود ۵۵۳ بخش دیالیز برای عرضه خدمات دیالیز خونی در کشور اطلاع داد و اظهار داشت: باید توجه کرد که ۷۲ درصد مراکز دیالیز خونی در کشور در فضای دانشگاهی و بیمارستان های دانشگاهی قرار دارند، ۲۰ درصدشان در بخش خصوصی و هشت درصد آنها هم خیریه هستند. این خدمت، خدمتی مستمر است که به بیماران عرضه می گردد. از طرفی بیمار باید علاوه بر دریافت خدمت با استفاده از یکسری داروها و مکمل ها تلاش کند که شرایط طبیعی بدن را تا حد امکان حفظ کند.

 

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.