مدیرکل دفتر تغذیه وزارت بهداشت خبر داد؛ سنجش ید نمک های خوراکی، کاهش ۶۱ ۵درصدی بیماری گواتر

یسکافه: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه طی دو دهه پوشش مصرف نمک یددار به ۹۸ درصد در کشور رسید، اظهار داشت: در این مدت، بیماری گواتر از ۶۸ درصد به ۶.۵ درصد در کشور کاهش یافته است.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، دکتر زهرا عبداللهی، با اشاره به اینکه ید ماده ای حیاتی می باشد که در ساخت هورمون های تیرویید نقش اساسی ایفا می کند، اضافه کرد: از سال ها قبل، کمبود ید بعنوان مشکل عمده تغذیه ای در کشور وجود داشته است و طبق بررسی های کشوری در سال ۶۸، شیوع ۷۰ درصدی گواتر در کشور تایید شد که گواتر هم نشانه بارز کمبود ید در بدن است.وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۰ که کمیته کشوری پیشگیری و کنترل کمبود ید تشکیل شد، بعنوان راهکاری عملی و ارزان قیمت، ید را به نمک های خوراکی اضافه کرد که برپایه تصویب این کمیته و مقررات وضع شده، تمامی کارخانه های نمک موظف به افزودن ید به نمک های خوراکی شدند.عبداللهی با اشاره به اینکه با افزودن ید به نمک های خوراکی بیماری گواتر روبه کاهش رفت، تصریح کرد: در طول دو دهه ید رسانی به رژیم غذایی مردم، شیوع گواتر از ۶۸ درصد به ۶.۵ درصد کاهش پیدا کرده است و پوشش مصرف نمک یددار به ۹۸ درصد در کشور رسید.مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ایران از جانب سازمان بهداشت جهانی بعنوان یکی از کشورهای موفق در زمینه کاهش کمبود ید معرفی گردید، تصریح کرد: هم اکنون که حدودا ۲۵ سال از یدرسانی می گذرد، این مشکل تحت کنترل است.وی در مورد برنامه هایی که در مورد پایش و کنترل کمبود ید در دست انجام است، اظهار داشت: در این راستا برنامه پایش ید ادرار دانش آموزان در سطح کشور وجود دارد، به عبارتی، پایش سالانه ید ادرار دانش آموزان نشان داده است که این ماده در بدن آنها کافی است یانه، که این پایش شاخص کفایت دریافت ید در جامعه است.عبداللهی ادامه داد: طبق اطلاعاتی که از این پایش سالانه استخراج شده است، می توان دریافت که میانه ید ادرار دانش آموزان در حد مطلوب و بالاتر از مطلوب است که نشان کفایت دریافت این ماده در بدن مردم جامعه و کافی بودن ید در نمک های خوراکی است.وی در مورد سنجش سلامت و کیفیت نمک های خوراکی از لحاظ دارا بودن ید، بیان کرد: نمک های خوراکی که در سطح کشور در کارنجات مجاز تولید و بسته بندی می شوند، تحت نظام پایش و کنترل کیفیت نمک های خوراکی مورد بررسی قرار گرفته و ید آنها اندازه گیری می گردد.عبداللهی در انتها اضافه کرد: این پایش، هم در سطح تولید با مسئولیت سازمان غذا و دارو و هم در سطح عرضه توسط بازرسین بهداشت محیط با کیت یدسنج انجام می گردد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.