در نشست دبیرخانه کمیته ملی بیماری های غیرواگیر مطرح شد تدوین برنامه های آموزشی ویژه بیماران درباره بیماری های غیرواگیر

یسکافه: نایب رییس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت نقش بیماران در کنترل بیماری خود، اظهار داشت: باید بسته های آموزشی برای بیماران در مورد بیماری های غیرواگیر تدوین شود. این امر می تواند کمک شایانی در کنترل این بیماری ها و عوارض ناشی از آن داشته باشد.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، نشست دبیرخانه کمیته ملی بیماری های غیرواگیر با حضور معاونین وزارت بهداشت و سایر اعضا برگزار و گزارش کارگروههای این کمیته عرضه شد.
دکتر باقر لاریجانی – نایب رییس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر در نشست دبیرخانه این کمیته با بیان اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، تصریح کرد: با تلاشهای صورت گرفته، اطلاعات در رابطه با بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر آنها در سطوح ملی و استانی وجود دارد. بر همین مبنا ضروری می باشد برنامهریزی لازم برای جمع آوری اطلاعات و محاسبات مورد نیاز در سطح شهرستان ها هم صورت گیرد.
لاریجانی در ادامه اضافه کرد: همانطور که وجود اطلاعات در برنامه ریزیهای در رابطه با بیماریهای غیرواگیر اهمیت دارد، لازم است برای توسعه برنامه ریزیهای استانی دورههای آموزشی در رابطه با پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور هم برگزار گردد.
نایب رییس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه، خاطرنشان کرد: تفاهم نامه همکاری سه جانبه ای بین معاونت های بهداشت، درمان و آموزشی وزارت بهداشت درمورد فعالیت کلینیک های دیابت در بیمارستان های آموزشی منعقد شد که اجرای آن می تواند اثرات چشمگیری در کنترل بیماری دیابت داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ضروری می باشد نقش سطوح مختلف نظام سلامت در کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر همچون دیابت مشخص شود، تصریح کرد: گسترش نظام ثبت دیابت کشور با استفاده از همکاری علمی با کشور سوئیس، اقدامی بود که طی چندماه گذشته در کارگروه دیابت و عوامل خطر متابولیک پیگیری شده است.
لاریجانی با اشاره به اهمیت نقش بیماران در کنترل بیماری خود، اظهار داشت: باید بسته های آموزشی برای بیماران درمورد بیماری های غیرواگیر تدوین شود. این امر می تواند کمک شایانی در کنترل این بیماری ها و عوارض ناشی از آن داشته باشد.
در ادامه این نشست هریک از کارگروههای کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر با عرضه گزارشی، پیشنهاداتی درمورد تسهیل اجرای سند ملی کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر عرضه کردند.
دکتر ایازی – معاون اجتماعی وزارت بهداشت هم در ادامه این نشست، با تاکید بر ضرورت تعاملات برون بخشی برای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر اظهار داشت: باید از ظرفیت دستگاههای دیگر بخصوص در حوزه پیشگیری بهرهبرداری شود.
وی به نقش مردم و مجامع استانی در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که لازم است در این راستا پیگیری شود، برنامهریزی برای مشارکت ساختارمند مردم و تشکیل کانونهای سلامت محلهها و همینطور مجامع استانی است.
دکتر آقاجانی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی هم اظهار داشت: تعاملات درون بخشی و همکاری معاونت های مختلف وزارت بهداشت در پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر یکی از الزاماتی است که باید به آن توجه گردد و تابحال هم همکاری خوبی در این زمینه صورت گرفته است. لازم است در چارچوبهای ملی عرضه خدمات در حوزههای مختلف هم نقش هریک از معاونتها و نهادهای مرتبط مشخص شود.
دکتر رییسی – معاون بهداشت وزارت بهداشت هم در بخش دیگر این نشست با ارائه گزارش گروههای کارگروه سبک زندگی سالم، تصریح کرد: برنامه ایراپن در چند شهر به صورت پایلوت اجرا شده و باتوجه به تجاربی که در این زمینه حاصل شده لازم است ضمن بازنگری برنامه، اجرای آن توسط تمامی دانشگاهها علوم پزشکی پیگیری شود.
دکتر ملکزاده – معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هم با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در ابتلای افراد به سرطان موثر هستند، اظهار داشت: چارچوب ملی عرضه خدمات سرطان در دست تدوین است و در این سند به تمامی عوامل مرتبط توجه میشود.
بنابر اعلام وبدا، دکتر حضرتی – معاون پرستاری وزارت بهداشت هم از تشکیل کارگروه آموزش پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در این معاونت اطلاع داد و خاطرنشان کرد: آییننامههایی در ارتباط با آموزشهای در رابطه با بیماریهای غیرواگیر تدوین شده و همکاریهایی با معاونت اجتماعی درمورد برنامههای آموزش خودمراقبتی صورت گرفته است.
در انتها این نشست هم دکتر نیلوفر پیکری – دبیر دبیرخانه کمیته ملی بیماریهای غیر واگیر با اشاره به عرضه گزارش عملکرد ایران در کمیسیون بیماری های غیر واگیر سازمان جهانی بهداشت، اظهار داشت: در این کمیسیون سفارش هایی به کشورهای عضو شده که از آن جمله می توان به تاکید بر تعهد سیاستگذاران، اولویت بندی با مشارکت ذی نفعان، پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در جهت اهداف پوشش همگانی سلامت، همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه، سرمایهگذاری خاص در جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و ارزیابی اقدامات در سطوح مختلف اشاره نمود.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.