جلوگیری از ورود زنان ژاپنی به رشته پزشکی با دستکاری نمرات امتحانی

یسکافه: در ژاپن با دستکاری نمرات متقاضیان زن در امتحان ورودیِ دانشگاه، مانع از قبول شدن آن ها در رشته پزشکی شدند.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، کمیته حقیقت یاب پس از بررسی نتایج امتحانات ورودی دانشگاه توکیو در رشته پزشکی در یک نشست مطبوعاتی اعلام نمود که برگزارکنندگان امتحان ورودی دانشگاه پزشکی توکیو به صورت مستمر نمرات متقاضیان زن را پایین می آوردند تا مانع قبول شدن آنان در رشته پزشکی شوند.
اعضای کمیته حقیقت یاب تصریح کردند که سیاست این دانشگاه در اعمال چنین تخلفی محصول این تصور است که زنان بعد از فرزندآوری از کار کناره گیری می کنند.
روزنامه ژاپنی یومیوری شیمبون گزارش کرده است که سال قبل از میان ۱۵۹۶ متقاضی مرد برای ورود به دانشگاه پزشکی توکیو، ۱۴۱ نفر موفق به ورود به رشته پزشکی شدند در صورتی که از ۱۰۱۸ نفر متقاضی زن، ۳۰ نفر در امتحان ورودی رشته پزشکی این دانشگاه موفق شدند. بدین ترتیب ۸.۸ درصد از متقاضیان مرد و تنها ۲.۹ درصد از متقاضیان زن توانستند وارد دانشگاه پزشکی توکیو شوند.
تتسو یوکیوکا، یکی از مدیران دانشگاه پزشکی توکیو در نشست مطبوعاتی دیگری با ابراز تاسف و عذرخواهی اظهار داشت: ما اعتماد جامعه را به صورت جدی نقض کرده ایم.
به گزارش یورونیوز، ماه گذشته رییس دانشگاه و مدیر اجرایی در این رابطه استعفاء دادند. کارمندان درگیر این پیشنهاد هم به افترا رشوه خواری محاکمه خواهند شد.

برچسب ها:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.