در گفتگو با مهر مطرح شد؛ برچسب گذاری موادغذایی مشمول تراریختگی، نمونه برداری در کارخانجات

یسکافه: مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، به تشریح دستورالعمل برچسب گذاری موادغذایی مشمول تراریختگی، که به معاونین غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ گردیده است، پرداخت.

دکتر وحید مفید در گفتگو با خبرنگار مهر، به اجبار کارخانجات تولید مواد غذایی که می بایست از برچسب تراریختگی استفاده کنند، اشاره نمود و اظهار داشت: با عنایت به مشکلاتی که در اجرای برچسب گذاری محصولات غذایی بر اساس سنجش کمی ترکیبات تراریخته در عمل محتمل است، مقرر شد پس از این تمامی محصولات غذایی حاصل از دانه های روغنی نظیر ذرت، سویا، کلزا، و پنبه دانه تراریخته به صورت خاص و یا ترکیبی با هر درصدی هم لگو شوند و هم در مقابل جزء تراریخته عبارت «تغییر یافته ژنتیکی یا تراریخته» درج شود.
وی توضیح داد: در واقع بحث کمیت سنجی مطرح نبوده و صرفا وجود و یا عدم وجود جزء تراریخته در فرمولاسیون محصول، برچسب آن را مشمول درج لگو و عبارت ترایختگی می کند.
مفید تصریح کرد: در صورتیکه متقاضی بنا بر مستندات معتبر مدعی عدم تراریختگی محصول باشد باید فرم تعهدنامه عدم تراریختگی مطابق با دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت در مورد موجود زنده تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های آن در رابطه با مواد غذایی را تکمیل کرده و با سایر مستندات در محلی مناسب که دسترسی همکاران ناظر در دانشگاه های علوم پزشکی به سهولت میسر باشد، نگهداری نمایند.
مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، اظهارداشت: طبق این دستورالعمل، از محموله های تراریخته به صورت رندم نمونه برداری جهت راستی آزمایی تعهد عدم تراریختگی صورت خواهد گرفت.
مفید اضافه کرد: با عنایت به اینکه در بعضی از کارخانجات از قبل مقادیری برچسب موجود است، لازم است تمامی موجودی برچسب های مواد غذایی مشمول کارخانجات تحت نظارت دقیقا شمارش شده و زمان اتمام آنها از سوی واحد تولیدی به صورت منطقی مشخص شود.
وی اظهار داشت: مقرر گردیده تا آخر برچسب های موجود درج لگو تراریختگی و عبارت تراریخته در مقابل جزء تراریخته با «جت پرینتر» و پس از اتمام موجودی برچسب های هر کارخانه، لگو و عبارت تراریخته در برچسب های جدید با شرایطی که در بخشنامه های قبلی اعلام شده، چاپ شود.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.