مشاور وزیر بهداشت مطرح کرد بازبینی طرح تحول نظام سلامت، وظیفه دانشگاه های علوم پزشکی

یسکافه: مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاه های علوم پزشکی اظهار داشت: توجه به شرایط دشوار و ویژه ای که در زمان شروع طرح تحول نظام سلامت داشتیم، برای تحلیل واقع بینانه این طرح از جانب دانشگاه های مربوطه لزوم دارد.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر محمدهادی ایمانیه در جلسه پایش عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی منطقه ۸ آمایشی کشور در زاهدان اضافه کرد: طرح تحول نظام سلامت در شرایطی آغاز شد که بیمارستان های ما با مشکلات عدیده ای مواجه بودند و رضایتمندی مردم و همکاران در پائین ترین وضعیت ممکن بود.
وی ادامه داد: پس از شروع طرح تحول نظام سلامت با وجود ارتقاء رضایتمندی مردم، شاهد عرضه برخی خدمات القایی و پرت منابع بودیم و هم اکنون بازبینی این طرح بر مبنای شاخص های علمی و واقعیت های اجتماعی مهم ترین وظیفه دانشگاه های علوم پزشکی است.
ایمانیه با اشاره به توجه ویژه وزیر بهداشت به مناطق در حال توسعه افزود: با عنایت به شرایط دانشگاه های منطقه ۸ در جنوب شرق کشور، قول هایی در زمینه رفع بعضی از مشکلات این دانشگاه ها داده اند.
وی اظهار داشت: هدف از تشکیل این قبیل جلسات، شناسایی فرصت ها، معرفی الگوهای موفق، هم افزایی در تجارب و حذف نقاط ضعف است.
دکتر سیدمحمد هاشمی شهری – رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم اظهار داشت: تقسیم بندی دانشگاه های علوم پزشکی به مناطق آمایشی، برنامه ریزی بر مبنای واقعیت های منطقه ای با نگاه به سیاست های کشوری را امکان پذیر خواهد نمود.
وی اذعان داشت: استانداردسازی خدمات بهداشت و درمان صرفا با هدف کاهش هزینه ها صورت نمی گیرد، بلکه انطباق خدمات با معیارهای علمی و صیانت از سلامت مردم مهم ترین هدف اجرای این امر است.
وی افزود: لازم است تا میان توقعاتی که از نظام سلامت وجود دارد با واقعیت های مالی و اعتباری کشور تعادلی منطقی برقرار نماییم.
هادی طالعی – سر تیم پایش دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان هم اظهار داشت: با عنایت به کمبود و یا نبود بخش خصوصی و خیریه در سیستان و بلوچستان، سهم عمده ارائه خدمات درمانی مردم بر عهده بیمارستان های دانشگاهی است.
وی افزود: در شرایط خاص استان سیستان و بلوچستان، اعمال سقف در زمینه درآمدهای بیمه ای منجر به تحمیل فشار مضاعف بر اقتصاد بیمارستان می گردد و پیشنهاد ما حذف این سقف از جانب سازمان های بیمه گر است.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته راهبردی، برنامه ریزی در زمینه مدیریت منابع و کاهش هزینه ها در کنار مدیریت توانمند و فعال بودجه ریزی از مهم ترین نقاط قوت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.