خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور صادر شد دستور رییس سازمان غذا و دارو برای اجرای منشور ایستادگی و خدمت صادقانه

یسکافه: رییس سازمان غذا و دارو در ابلاغیه ای به معاونین غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، بر اجرای ˮمنشور ایستادگی و خدمت صادقانهˮ تاکید نمود.

دکتر غلامرضا اصغری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغیه به معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و ضرورت اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، اظهار داشت: از کلیه معاونین غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور درخواست می گردد که با عنایت به منشور ایستادگی و خدمت صادقانه و در جهت قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله فساد و همینطور منشور حقوق شهروندی در نظام اداری بدون تبعیض، شهروندان از حق بهره مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت و برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی بخصوص استفاده بهینه از کالاهای سلامت محور اقدام نمایند.
وی ادامه داد: لازم است که این مورد از جانب معاونت های غذا و داروی دانشگاه ها به صورت جدی پیگیری شده و نتیجه آن به سازمان غذا و دارو جهت انعکاس به مراجع ذیربط، اعلام گردد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.