عملکرد زنان پزشک در نجات بیماران زن، بهتر از مردان است

یسکافه: مطالعات اخیر انجمن پزشکی آمریکا نشان داده است احتمال مرگ زنانی که بعد از حمله قلبی به اورژانس تحت نظر پزشکان مرد رجوع می کنند، حدودا ۱۲ درصد بیشتر از هنگامی است که به زنان پزشک رجوع می کنند.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا و به نقل از سایکولوژی تودی، باآنکه هنوز علت این پدیده ناشناخته است، اما به قول محققان، تنها عامل قابل پذیرش، ناتوانی پزشکان مرد در تشخیص به موقع علائم سکته هنگام مواجهه با بیماران زن است.
البته پزشکان معتقدند که با عنایت به علائم متفاوت سکته در زنان و مردان نباید این مسئله را بحرانی قلمداد کرد؛ چون که مطالعات گذشته از آن حکایت می کند که نشانه هایی همچون درد در سینه و بازو نشان دهنده احتمال سکته قلبی در مردان است. این در شرایطی است که زنان در این شرایط نشانه هایی همچون کوتاه شدن تنفس، خستگی شدید، بی حسی، حالت تهوع و استفراغ، درد پشت و درد در فک را بروز می دهند.
تحقیقات دیگری که توسط نشریه پزشکی PNAS انجام شده نشان داده است پزشکان مردی که بیشتر با بیماران زن مواجه می شوند، می توانند علائم بیماری های مربوط به قلب و عروق و حملات قلبی در زنان را بهتر از پزشکان زن درک کنند.
این مطالعه همینطور نشان داد که مردان پزشکی که در محیطی مملو از زنان پزشک به فعالیت می پردازند، می توانند علائم حمله قلبی زنان را سریع تر تشخیص دهند.
در واقع این فرضیه در علم پزشکی نشان داده است که بهتر است در بخش مراقبت های ویژه و اورژانس از پزشکان زن و مرد به صورت ترکیبی استفاده گردد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.