شیوع مصرف متامفتامین در بین زنان آبستن آمریکایی

به گزارش یسکافه نتایج یک بررسی نشان می دهد: مصرف مخدرها و متامفتامین در بین زنان آبستن آمریکایی افزایش یافته است.

به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، محققان آمریکایی اظهار داشتند: مصرف مواد مخدر و متامفتامین ها در بین زنان آبستن افزایش داشته که سلامت نوزاد و مادر را به خطر می اندازد. همینطور اعتیاد در بین زنان آبستن در سراسر این کشور افزایش قابل توجهی داشته است. در این میان زنان مناطق روستایی بیشتر درگیر مصرف مواد مخدر هستند و دسترسی آنان به مراکز درمانی محدود است.

محققان آمریکایی اظهار داشتند: باآنکه اقدامات دولت برای کنترل مصرف متامفتامین در گذشته موثر بوده است، اما شیوع مصرف آن مجدد افزایش یافته است.

به گزارش یسکافه به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، در این بررسی محققان به جمع آوری اطلاعات ۴۷ میلیون مورد تولد در بیمارستان های آمریکا در مدت ۱۲ سال پرداخته و دریافتند: موارد وضع حمل در بین زنانی که به آمفتامین و به صورت عمده به متامفتامین اعتیاد دارند در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ دو برابر شده است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.