تزریق ماهانه داروهای HIV اثربخش است

به گزارش یسکافه نتایج به دست آمده در دو مطالعه نشان داده است که تزریق ماهانه داروهای HIV به اندازه مصرف روزانه قرص اثربخش است.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، متخصصان علوم پزشکی در دو مطالعه بین المللی دریافتند که تزریق ماهانه داروهای HIV به اندازه مصرف روزانه قرص می تواند در کنترل ویروس عامل بیماری ایدز موثر باشد.
درصورتیکه قانونگذاران در آمریکا و اروپا نتایج بدست آمده در این دو مطالعه را مورد تایید قرار دهند، تزریق ماهانه داروی HIV می تواند گزینه جدیدی برای افراد آلوده به این ویروس باشد و به درمان بعضی از بیماران هم کمک نماید. همینطور با تزریق ماهانه دارو که توسط پزشک یا پرستار انجام می شود دیگر لازم نیست بیمار مصرف روزانه قرص را به یاد داشته باشد. همینطور تزریق دارو باعث می شود بیماران بیشتر پیگیر روند درمانِ خود باشند.
بعلاوه از دیگر فوائد تزریق ماهانه داروی HIV این است که بیمار نیاز نیست برای رجوع حضوری به داروخانه و با وجود نگاه منفی اطرافیان نسبت به خرید دارو، اقدام نماید. البته از موضوعات مهمی که باید در ارتباط با داروی تزریقی مورد بحث و توجه قرار گیرد مساله هزینه داروست و باید این اطمینان حاصل شود که به لحاظ قیمت برای همه قابل دسترسی و تهیه است. همینطور در آزمایش های بعدی میزان اثرگذاری داروی تزریقی در پیشگیری از انتقال ویروس به افراد دیگر باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
در یکی از دو مطالعه انجام گرفته ۶۱۶ بیمار حضور داشتند که به علت عفونت HIV قرص مصرف می کردند. با شروع مطالعه نیمی از شرکت کنندگان از مصرف قرص منع شده و دارو را به صورت تزریقی دریافت نمودند. بعد از گذشت یک سال در نمونه خون یک تا دو درصد از افرادِ هر دو گروه، نشانه هایی از ویروس HIV وجود داشت چه افرادی که قرص مصرف کرده بودند و چه آنهایی که تزریق دارو را انجام دادند.
به گزارش تایم، متخصصان تاکید دارند که یافته های بدست آمده از آن حکایت می کند که تزریق ماهانه دارو همچون مصرف روزانه قرص HIV در کنترل این عفونت اثربخش است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.