۹۸، ۱، ۱ و تراژدی تولدهای تقویمی

به گزارش یسکافه با نزدیک شدن به سال نو شاید دغدغه برخی مادران آبستن به دنیا آوردن فرزندشان در تاریخ رُند ۹۸/۱/۱ باشد؛ موضوعی که در چند سال اخیر دغدغه جدی برخی مادران برای به دنیا آوردن فرزندشان در تاریخ های رُند دیگر نظیر ۹۷/۷/۷ و… بوده است.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، مدت زمان زیادی از تاریخ ۹۷/۷/۷ نمی گذرد که به اذعان دست اندرکاران سلامت کشور، با دستکاری برخی مادران در تاریخ تولد نوزادشان، شاهد افزایش آمار تولد در این روز و شلوغی بخش زایمان بیمارستان ها بودیم؛ موضوعی که توجه رسانه ها و فضای مجازی را به خود جلب کرده و واکنش متخصصین زنان و زایمان را نیزدر پی داشت. اما سوال این است که آیا این دستکاری در تاریخ تولد به ضرر نوزاد نیست؟
دکتر اعظم السادات موسوی – رئیس انجمن متخصصان زنان ایران و در گفتگو با ایسنا به بررسی صدمه های به دنیا آوردن زود هنگام نوزاد پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه در چند سال قبل گرفتار مشکلی فرهنگی در این زمینه شده ایم. دستکاری تاریخ تولد یک ظلم بزرگ به نوزاد است؛ چراکه در طبیعتِ به دنیا آمدن نوزاد دخالت کرده ایم.
موسوی اضافه کرد: در حاملگی های کمتر از ۳۹ هفته و دو روز، قلب و ریه ها تکامل کافی پیدا نکرده و امکان دارد بعد از تولد نیاز باشد نوزاد برای تکامل ریه ها و قلب در دستگاه بماند. گاهی اوقات هم امکان دارد پزشک در محاسبه تاریخ تولد گرفتار خطا شود. پس برای زایمان هرچه به ۴۰ هفتگی نزدیک تر شویم بهتر است.
وی عوارض نام برده را از عوارض حتمی دستکاری در تاریخ تولد نوزاد برشمرد و افزایش احتمال وجود آسم و دیابت در بزرگسالی برای این نوزادان را هم از عوارض مهم آن برشمرد.
حال با بررسی عوارض زایمان زودتر از موعد برای به دنیا آمدن نوزادان باید دید آیا در ۹۸/۱/۱ بازهم شاهد افزایش تقاضای زایمان قبل از موعد از جانب والدین هستیم؟

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.