نحوه ارائه خدمات شیمی درمانی به مبتلایان سرطان در نوروز

یسکافه: مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، اظهار داشت: در تعطیلات نوروز ۵۰ درصد ظرفیت تخت های شیمی درمانی فعالند.

دکتر جمشید کرمانچی در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت تامین داروهای بیماران سرطانی در نوروز، اظهار داشت: در جلساتی که با سازمان غذا و دارو داشتیم اعلام نمودند که با عنایت به تولیدات داخلی داروهای سرطان، در بیشتر داروهای بیماران سرطانی مشکل جدی وجود ندارد، اما با عنایت به بازخوردی که از محیط گرفته بودیم، به این نتیجه رسیدیم که در بعضی داروها کمبود داریم یا امکان دارد با کمبود مواجه شویم که آنها را به سازمان غذا و دارو انعکاس دادیم که پیگیری کردند تا مشکلات چند مورد خاص از داروهای سرطانی رفع گردد.

وی با اشاره به نحوه فعالیت مراکز شیمی درمانی در روزهای نوروز باز اظهار داشت: در روزهای نوروز با عنایت به اینکه یا بخش ها در هم ادغام می شوند و یا ظرفیت بخش های فعال کاسته می شود، برآورد کردیم که اگر ۵۰ درصد ظرفیت تخت های سرپایی و بستری شیمی درمانی در نوروز فعال باشند، برای بیمارانی که نیاز به دریافت خدمت در روزهای نوروز دارند، کافی خواهد بود.

کرمانچی افزود: بدین سبب در تعطیلات نوروز ۵۰ درصد ظرفیت تخت های شیمی درمانی فعالند. بیمارانی هم که برنامه رادیوتراپی دارند، اساسا مراکز درمانی برنامه بیمار را متوقف نکرده و به تعویق نمی اندازند و در نوروز هم طبق همان برنامه پیش می روند.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.