معاون وزیر بهداشت مطرح کرد ضرورت بازبینی در پروسه نسخه نویسی ماماها، توجه ویژه به مامایی برای کاهش سزارین

یسکافه: معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به پروسه نسخه نویسی ماماها، اظهار داشت: نباید ماماها در پروسه نسخه نویسی نیاز به تایید پزشک داشته باشند تا بر همین مبنا تکریم ارباب رجوع باز اتفاق افتد و لازم است در این عرصه بازبینی صورت گیرد.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا رییسی در مراسم روز ماما، اظهار داشت: در حوزه بهداشت حدود ۲۲ هزار مراقب سلامت داریم و رشته های مختلف بهداشت می توانند در مراکز جامع خدمات سلامت بعنوان یک نقطه عطف استفاده کنند.
وی ادامه داد: سالیانه در دنیا حدود ۳۲۰ هزار مادر حامله و ۲ میلیون نوزاد به سبب عوارض حاملگی و زایمان از بین می روند. در چند دهه گذشته در کشور خودمان شاهد بودیم که از هر ۱۰۰ هزار زایمان ۲۵۰ مورد به مرگ و میر ختم می شد که این عدد امروز به تعداد ۲۰ مورد رسیده است.
رییسی اضافه کرد: در سایر حوزه ها باز ماماهایی که در این مراکز خدمت می کنند باید آموزش های ویژه ببینند. رویکرد این آموزش ها نباید تنها درمانی باشد، باید به بهداشت باز توجه ویژه شود.
در حوزه مامایی نیار به نگاهی آمایشی هست. همین طور جذب و به کارگیری دانشجویان باید برمبنای نیاز منطقه صورت گیرد.
ایشان سپس اضافه کرد: نباید ماماها در پروسه نسخه نویسی نیاز به تایید پزشک داشته باشند تا بر همین مبنا تکریم ارباب رجوع باز اتفاق افتد. پس لازم است تا در این عرصه بازبینی صورت گیرد. برای کاهش آمار سزارین باید توجه ویژه ای به حوزه مامایی شود.
معاون وزیر بهداشت افزود: ساز و کارهایی در این زمینه وجود دارد و با طرح تحول سلامت باز اتفاقات خوبی افتاد. زایمان طبیعی بلاعوض شد، اما صادقانه می گویم در کاهش آمار سزارین آنگونه که باید، موفق عمل نکردیم و راه زیادی در پیش است. زایمان باید در امن ترین مکان صورت گیرد.
او همینطور با تاکید بر ضرورت آموزش های لازم از دوره نوجوانی به دختران برای روی آوردن به زایمان طبیعی اظهار داشت: باید برنامه هایی جامع در این زمینه اتفاق افتد و این آموزش ها فقط به قبل و حین حاملگی اکتفا نکند. در زمینه افزایش زایمان طبیعی، بیمارستان ها باز می توانند نقش مهمی ایفا کنند. همین طور نباید از آموزش در حوزه phc برای ماماها غافل بود.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.