جزئیات امضای الکترونیک پزشکان

به گزارش یسکافه معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه نسخه الکترونیک بدون امضای الکترونیک اصالت ندارد، اظهار داشت: امضای الکترونیک از سوء استفاده های احتمالی از دست خط، مهر و امضای پزشکان جلوگیری می کند.

به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر محمد جهانگیری در مورد الکترونیکی شدن امضای پزشکان و کارت هوشمند نظام پزشکی، اظهار نمود: به جهت اینکه یک سند الکترونیک بتواند از لحاظ مالی و حقوقی مورد استناد قرار بگیرد و در امور مالی مؤسسات و سازمان های بیمه گر یا مراجع قضائی استفاده شود، نیاز است که استنادپذیر شود.

وی با اشاره به اینکه استنادپذیر شدن سندهای الکترونیک، با امضای دیجیتال امکان پذیر است، اشاره کرد: سازمان نظام پزشکی از پنج سال قبل نسبت به ایجاد امکان امضای الکترونیک و صدور کارت هوشمند نظام پزشکی برای پزشکان اقدام نموده و این مورد را با همکاری وزارت بهداشت، قوه قضائیه و سازمان توسعه تجارت الکترونیک، پیش برده و پیاده سازی کرده است.

جهانگیری اشاره کرد: زمانی که بحث کارت هوشمند و امضای الکترونیک در سازمان نظام پزشکی به تصویب شورایعالی نظام پزشکی رسید، مقرر شد سازمان نظام پزشکی کشور از سال ۹۸ فقط کارت عضویت هوشمند نظام پزشکی که قابلیت امضای الکترونیک برای پزشکان را دارد، صادر کند.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور افزود: هر پزشکی که در بستر الکترونیک خدمت عرضه می دهد باید کارت عضویت هوشمند را دریافت کند تا سند یا نسخه الکترونیک که تجویز می کند، مورد قبول واقع شود.

وی با اشاره به اینکه متولی این امر سازمان نظام پزشکی کشور است، اشاره کرد: در این راستا، سامانه ای بوجود آمده است تا اعضای جامعه پزشکی با ورود به سامانه نظام پزشکی، در قسمت امضای الکترونیک درخواست خویش را ثبت کنند. بعد از مطابقت اطلاعات، کارت هوشمند صادر و به نظام پزشکی مربوطه در هر شهرستانی ارسال و تحویل داده می شود.

دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه در صدور کارت هوشمند نظام پزشکی، تکنولوژی های برتر انتخاب شده اند، اظهار داشت: این کارت به صورت تماسی و مستقیم و به صورت غیر تماسی و از راه قابلیت NFC در تلفن های همراه و تبلت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه امکانات لازم برای صدور این کارت ها مهیا بوده و سازمان نظام پزشکی این کارت را برای تمامی اعضای خود صادر خواهد کرد، اظهارکرد: کارتی که صادر می شود به سبب هوشمند بودن در سایر موارد مانند بازآموزی ها کاربرد دارد.

جهانگیری با اشاره به اینکه نسخ الکترونیک بدون امضای الکترونیک اصالت ندارند، اظهار داشت: وقتی پزشکی نسخه ای تجویز می کند، اصالت نسخه با دست خط، امضا و مهر پزشک سنجیده می شود اما در نسخه الکترونیک دست خط و مهری وجود ندارد که اصالت نسخه را ثبت کند ازاین رو امضای الکترونیک می تواند اعتبار و اصالت نسخه را ضمانت کند.

وی اضافه کرد: امضای الکترونیک از سوءاستفاده از دست خط، مهر و امضای پزشکان جلوگیری می کند و به تبع آن مشکلات کمتری ایجاد می شود. نسخه الکترونیک بدون امضای الکترونیک هویت قانونی ندارد.

بنابر اعلام وبدا، وی با اشاره به اینکه امکان ایجاد امضای الکترونیک برای تمامی پزشکان ظرف یک سال آینده مهیا خواهد شد، اشاره کرد: تمام اعضای جامعه پزشکی باید برای دریافت این کارت در سامانه نظام پزشکی و در محل امضای الکترونیک شخصاً درخواست دهند و هیچ فردی نمی تواند از سوی آنان درخواست کارت را عرضه نماید چونکه امضای الکترونیک بار حقوقی و مالی دارد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.