محققان ژاپنی می گویند؛ آب گوجه فرنگی ریسک بیماری های قلبی را می کاهد

به گزارش یسکافه محققان دریافتند نوشیدن آب گوجه فرنگی بدون نمک می تواند میزان فشارخون و کلسترول را در افراد در معرض ریسک بالا بیماری قلبی-عروقی کم کند.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، در این مطالعه محققان دانشگاه توکیو ژاپن حدود ۵۰۰ شرکت کننده را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند ۹۴ نفر از افرادی که آب گوجه فرنگی بدون نمک مصرف کرده بودند شاهد کاهش قابل توجه میزان فشارخون شان بودند. آنها مشاهد کردند پس از مصرف اب گوجه فرنگی، فشارخون سیستولیک (عدد بالا) از ۱۴۱.۲ به ۱۳.۷ و فشارخون دیاستولیک (عدد پایینی) از ۸۳.۳ به ۸۰.۹ کاهش پیدا کرد. همینطور نتایج نشان داد میزان کلسترول بد LDL در ۱۲۵ شرکت کننده از میانگین ۱۵۵ به ۱۴۹٫۹ mg/dL کاهش پیدا کرد. به قول محققان، این تاثیرات سودمند در میان زنان و مردان و برای گروه های سنی مختلف یکسان بود.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.