مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مطرح کرد نظام سلامت الکترونیک موثر در کاهش قاچاق دارو

به گزارش یسکافه مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: استقرار سازمان الکترونیکی و پرونده الکترونیکی سلامت در کاهش بروز تخلفات همچون در حوزه دارو بسیار موثر است.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، طاهر موهبتی درباره برنامه نسخه الکترونیکی اضافه کرد: برنامه نسخه الکترونیکی سال قبل آغاز و چند ماه به صورت آزمایشی در کرمان اجرا شد. اواخر سال قبل در هر استان، یک شهرستان این برنامه را اجرایی کرد.
وی بیان کرد: بستر تمام خدمات الکترونیک در نظام سلامت، پرونده الکترونیک سلامت است. هم اکنون در ۲۲۵ شهرستان، تمام داروخانه ها و پاراکلینیک ها از برنامه نسخه الکترونیکی استفاده می نمایند. آن چه مورد نظر وزیر بهداشت است، فراهم شدن زیرساخت های نسخه الکترونیکی است. البته وقتی زیرساخت ها توسط سازمان بیمه سلامت فراهم می شود، تمام گروه های پزشکی نیز باید از این اقدام استقبال کنند.
موهبتی افزود: برمبنای مصوبه شورای سیاست گذاری در وزارت بهداشت، کسانی که نسخه های خودرا به صورت الکترونیکی ارسال کنند، هزینه های آنها درانتها ماه بدون تاخیر پرداخت می شود. از طرفی تسهیلات مالی ۴ درصد بوسیله بانک رفاه برای فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای نسخه الکترونیکی در مطب ها در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: البته باید توجه کرد که تغییر رفتار با مقاومت مواجه می شود و در حوزه سلامت شرایط بسیار دشوارتر است.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر برنامه نسخه الکترونیکی در جلوگیری از قاچاق دارو و سوژه ناصر خسرو بیان کرد: استقرار سازمان الکترونیک در برچیدن سوژه قاچاق دارو بسیار موثر است و باید دقت کنیم که سوژه ناصر خسرو اصلا کشف جدیدی نیست.
موهبتی درباره سامانه تی تک نیز گفت: سامانه تی تک مشکلاتی داشت که با ارتقا، برطرف می شود. سازمان بیمه سلامت سال قبل ۵ میلیون و ۱۸۳ بار از سامانه تی تک استعلام کرد که ۵۹۳ هزار بار به داروخانه اجازه تحویل دارو نداد، برای اینکه دارو یا یک دفعه فروخته شده بود یا تاریخ مصرف آن گذشته بود. نسخه الکترونیکی و نظام سلامت الکترونیک حتما به کاهش قاچاق دارو و ارتقای خدمات کمک می نماید.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.