در گفت وگو با یسکافه تشریح شد علت نشت متادون در بازار آزاد، برنامه ریزی توزیع در داروخانه های معین

به گزارش یسکافه مدیرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو با اشاره به علل نشت متادون در بازار آزاد، اظهار داشت: برنامه ما این است که متادون را در داروخانه های معین توزیع نماییم.

دکتر شهریار اسلامی تبار در گفتگو با ایسنا، درباره نشت متادون در بازار آزاد هم اظهار داشت: قبل از این، رویه به این صورت بود که داروهای ترک اعتیادی مانند متادون به مراکز ترک اعتیاد داده می شد. در اینجا گاهی مشکلاتی ایجاد و گفته می شد دارو یا از راه شرکت تولیدکننده و یا از راه مرکز ترک اعتیاد به بازار آزاد نشت پیدا می کند. بر همین مبنا برای کاهش تخلف در این زمینه اعتقادمان بر استفاده از داروخانه های معین است. به این صورت که در هر منطقه و هر شهری چند داروخانه معین داشته باشیم که شرکت های تولیدکننده متادون، دارو را به این داروخانه ها تحویل دهند و بیماران هم از داروخانه های معین دارویشان را تهیه کنند.

اسلامی تبار تصریح کرد: در عین حال ما همه کالاهای سلامت محور را برچسب گذاری کردیم و مردم می توانند از راه موبایل به آسانی غذا، دارو، مکمل و… را ردیابی کرده و به ما هم کمک کنند. بر این اساس متادونی هم که از جانب داروخانه معین پخش می شود، قابل ردیابی است.

وی اضافه کرد: سامانه ما هم بگونه ای تعریف شده که اگر یک نفر یک کد و لیبل را سه بار چک کرد، در سامانه ما ثبت شده و مشخص می شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، یعنی در آن کد تخلف شده و ما آنرا پیگیری می نماییم. اگر یک لیبل سه بار چک شود، به این مفهوم است که تولیدکننده ای که اجازه داشته مثلا ۱۰۰۰ متادون تولید نماید و بر مبنای همان برچسب دریافت کرده، تعداد بیشتری تولید کرده و لیبل تکرار شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مردم با داشتن نرم افزار TTAC می توانند این کنترل ها را انجام دهند، اظهار داشت: ممکن نیست که ما با تعداد محدود بازرسین مان بتوانیم تمام بازار را رصد نماییم. ما ۱۰۰ هزار شرکت در حوزه کالاهای سلامت محور داریم، چگونه می توانیم با تعداد محدود بازرسین آنها را رصد کنیم؟ ازاین رو سیستم های الکترونیک به کمک آمده اند و هر کسی می تواند بازرس ما باشد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.