جریمه پزشکان متخلف در استفاده از کارتخوان اعلام گردید

به گزارش یسکافه با آخر مهلت تعیین شده برای نصب پایانه های فروش، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از جریمه قطعی دو درصد از کل درآمد پزشکان اطلاع داد و اظهار داشت که در سال ۱۳۹۸ دیگر فقط به اظهارات مؤدی مالیاتی تکیه نمی گردد، بلکه از دیگر منابع اطلاعاتی مانند حساب های بانکی و سازمان ثبت اسناد هم برای تشخیص مالیات واقعی استفاده می شود.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، پس از اینکه بالاخره مهلت سازمان امور مالیاتی برای نصب دستگاه های کارتخوان(به عنوان صندوق های مکانیزه فروش) توسط پزشکان به پایان رسید، سازمان امور مالیاتی نسبت به این قضیه واکنش نشان داد و مدیر کل دفتر تنظیم مقررات این سازمان از جریمه قطعی دو درصد از کل درآمد(و نه کل سود) پزشکان متخلف پس از عرضه اظهارنامه های مالیاتی آنها اطلاع داد.

کارتخوان نصب نکنند جریمه می شوند
علی رستم پور – مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی – در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طبق قانون با پزشکانی که به قوانین مالیاتی تمکین نکنند برخورد می شود، اظهار داشت: در فرآیند حسابرسی سال بعد که عملکرد سال ۱۳۹۸ را بررسی می نماییم، با کسانی که به قانون تمکین نکرده اند برخورد می نماییم. بر مبنای قانون، کسانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی آنها مشمول جریمه می شود.
او با اشاره به فرآیند ثبت اظهارنامه های مالیاتی افزود: همه مؤدیان طی یک سال کاری فعالیت خویش را انجام می دهند و در سال بعد اظهارنامه مالیاتی خویش را تحویل می دهند؛ بعد از این مرحله است که سازمان امور مالیاتی به دنبال حسابرسی و مطالبه مالیات و جرائم مالیاتی خواهد رفت.

اظهارنامه ها با اطلاعات دیگری هم تکمیل می شود
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با تاکید بر مطالبه دو درصد از کل درآمد پزشکان در صورت سرپیچی از قانون نصب کارتخوان ها اظهار نمود: زمانی که مؤدیان مالیاتی شامل پزشکان اظهارنامه خویش را ارسال کردند سازمان امور مالیاتی این اظهارنامه ها را بر مبنای دیگر اطلاعات موجود در این زمینه شامل درآمد و هزینه و سود اظهار شده را بر مبنای اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی جمع آوری شده است بررسی می کند.
او با اشاره به اینکه پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی، پولی، بانکی و معاملاتی است، افزود: نوع حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی حسابرسی رعایت است، به این مفهوم که آیا قوانین و مقررات رعایت شده است یا نه و بعد هم اطلاعاتی که از مؤدیان داریم با آن چیزی که او گفته است مغایرت دارد یا نه؛ بر این اساس اگر اطلاعات دریافتی مغایرتی با اطلاعات سازمان امور مالیاتی داشته باشد مالیات حقه دولت مطالبه می شود.

اطلاعات مؤدیان از کانال های مختلف ردیابی می شود
رستم پور با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان امور مالیاتی صرفا دریافت مالیات است، درباره درخواست وجه نقد از سوی خیلی از پزشکان به جای استفاده از دستگاه کارتخوان اظهار نمود: این وجوه نقد دریافتی بالاخره یک جایی در خرید ملک، بورس، ماشین یا حساب های بانکی خویش را نشان داده است. سازمان امور مالیاتی عموما اطلاعات این جریان مالی که پس از تجمیع درآمدها ایجاد می شود را در اختیار دارد و اگر این اطلاعات با اظهارنامه مؤدیان مالیاتی یا کارکرد کارتخوان آنها مغایرات داشته باشد مشکوک به کم اظهاری است و اگر ثابت شود مالیات درآمدهای کتمان شده مطالبه می شود.

اگر نگذاشتند از کارتخوان استفاده کنید به ۱۵۲۶ اطلاع دهید
او در ادامه به مسئولیت اجتماعی شهروندان در قبال تخلفات صورت گرفته هم اشاره نمود و اظهار داشت: حالا که مردم می دانند سازمان امور مالیاتی در احقاق حقوق عمومی جدی است باید آنها هم همراهی کنند و اگر در جایی مشاهده نمودند که پزشکی به جای استفاده از کارتخوان تقاضای دریافت وجه نقد کرد، مراتب را با شماره ۱۵۲۶ در بین بگذارند تا به این شکایت ها رسیدگی شود؛ بدیهی است زمانی که چند شکایت از یک تخلف واحد حکایت دارند سازمان های نظارتی وارد عمل می شوند و با تخلفات برخورد می کنند.

قانون را مجلس گذاشته است نه سازمان امور مالیاتی
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قوانین مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی و نه قانون سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: زمانی که مالیات کتمان شده کشف شود هم مالیات آن درآمد دریافت می شود و هم ۳۰ درصد آن درآمد هم بعنوان مالیات غیرقابل بخشش وصول می شود.
او با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ روش های تشخیص مالیات گذشته تغییر کرده است، اظهار داشت: با اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ و پس از گذشت سه سال سازمان امور مالیاتی موظف است در سال ۱۳۹۸ روش مالیاتی خویش را تغییر دهد و بر مبنای اظهارنامه مالیاتی مودی دریافت مالیات کند و دیگر از شیوه های علی الراس استفاده نمی گردد.

در سال ۱۳۹۸ قوانین جدید مالیاتی اجرا می شوند
رستم پور با اشاره به روش های علی الراس در دریافت مالیات اظهار داشت که برای پزشکان از ۱۵ درصد تا ۴۰ درصد ضریب مالیاتی تعیین می شد به این معنا که اگر برای یک پزشک یک میلیارد تومان درامد تعریف می شد ضریب فعالیت این پزشک(عمومی) اگر ۱۵ درصد بود، ۱۵۰ میلیون تومان آن سود مالیاتی بود که حالا امکان دارد آن پزشک بیشتر از این مبلغ هم سود کرده باشد، از این مبلغ معافیت ها کم می شد و مابقی در ماده ۱۳۱ مشخص می شد و به صورت تصاعدی تا ۵۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، مازاد ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و مازاد بر ۱۰۰ میلیون تومان هم ۲۵ درصد مالیات گرفته می شد.
او افزود: اما از سال ۱۳۹۸ این قاعده تغییر خواهد نمود به این صورت که یک پزشکی می گوید یک میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آن سود بوده است، در این شرایط اگر سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات خود به این نتیجه برسد که آن فرد دو میلیارد تومان درآمد داشته است، آن یک میلیارد تومان دیگر بعنوان سود خالص شناخته می شود و این مبلغ مشمول ماده ۱۳۱ و نرخ مالیات ۳۰ درصد خواهد شد.

فراریان مالیاتی به احکام درجه ۶ محکوم می شوند
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه مجازات های مالیاتی سنگینی برای فرارهای مالیاتی تعیین شده است اظهار داشت: دستگاه های کارتخوان یک ابزار شفافیت برای عملکرد مالی پزشکان است و اگر پزشکان به آن تمکین نکنند سازمان امور مالیاتی از دیگر مسیرهای تعریف شده مانند بررسی خرید املاک یا دیگر اموال توسط پزشکان در سازمان های ثبت اسناد یا حتی بانک ها رد درآمدهای آنها یا اطرافیان آنها را گرفته و پزشکان را ملزم به پاسخگویی می کند.
او با اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتی درباره فرارهای مالیاتی اظهار نمود: اگر فرار مالیاتی کسی محرز شود سازمان امور مالیاتی طبق قانون می تواند از راه مراجع قضایی اعلام جرم کند و فراریان مالیاتی هم به مجازات های درجه ششم محکوم خواهد شد.

مشوق معافیتی برای پزشکان قانون مدار
رستم پور در ادامه با اشاره به جلسه اخیرمسئولان سازمان امور مالیاتی با نمایندگان پزشکان اظهار نمود: در این نشست رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس شورای نظام پزشکی، قائم مقام وزیر بهداشت و همینطور برخی از اعضای سازمان نظام پزشکی حضور داشتند. کلیت جلسه این بود که همه حضار تاکید داشتند که همه اصناف همچون پزشکان هم باید به قانون تمکین کنند. سازمان امور مالیاتی هم از بابت ایجاد مشوق ها برای همراهی با قانون در دو سال اول رسیدگی به درآمدهای مالیاتی ۱۰ درصد از مالیات پزشکان را طبق قانون می بخشد.
او درباره نتایج این جلسه هم اظهار نمود: قرار شد یک کمیته چهار جانبه جهت بررسی کلیت مسائل پزشکان تشکیل گردد تا مباحثی مانند چگونگی تشخیص مالیات برای سال ۱۳۹۸ به بعد را بررسی نمایند و پس از آن نتیجه را به اطلاع صنف پزشکان برسانند.

کارتخوان پزشکان همان پایانه فروشگاهی است
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفاوت صندوق های مکانیزه فروش با نصب کارتخوان در بحث مالیات بر درآمد پزشکان افزود: عملیات نصب کارتخوان در مطب های پزشکان بر مبنای حکم تبصره ۱۶۲ قانون مالیات است که در آنجا از سامانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش نام برده است. سامانه های مکانیزه فروش الزاما یک وسیله فیزیکی نیست؛ ازاین رو در این عرصه سازمان امور مالیاتی ابتکارعمل به خرج داده و حتی نرم افزارهای فروشگاهی را بعنوان صندوق های مکانیزه فروش هم پذیرفته است.
او با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی مؤدیان مالیاتی را به سه گروه عمده تقسیم کرده است، اظهار داشت: بر مبنای اینکه دریافت چه نوع اطلاعاتی را از فعالان اقتصادی انتظار داریم برای هر کدام از مؤدیان مالیاتی یک مدل از صندوق های فروش را ملاک عمل قرار داده ایم.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه برای پزشکان از دستگاه کارتخوان بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، افزود: از راه شرکت های عرضه دهنده خدمات نرم افزاری کارتخوان هایی که قابلیت نصب حافظه های مالیاتی دارند در اختیار پزشکان قرار می گیرد و شناسه مالیاتی را هم دریافت می کنند و ازاین رو هر دستگاه کارتخوان بعنوان یک پایانه فروشگاهی عمل می کند.

درباره بعضی از مؤدیان ترکیب فروش هم مهم است
رستم پور درباره پایانه های فروشگاهی مخصوص برخی دیگر از فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی هم توضیح داد: به علت اهمیت مالیات بر ارزش افزوده، برای این دسته از مؤدیان علاوه بر میزان کالاها و خدمات فروخته شده، ترکیب آنها هم مهم می باشد، چونکه امکان دارد این ترکیب روی مشمولیت یا عدم مشمولیت بر مالیات بر ارزش افزوده هم موثر باشد.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی به گروه سوم از مؤدیان مالیاتی هم اشاره نمود و افزود: در این گروه از مؤدیان مالیاتی علاوه بر اینکه مبلغ فروش و ترکیب آنرا نیاز داریم به شناخت طرف معامله هم نیاز داریم.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.