در نشست تخصصی امنیت غذایی و تغذیه مطرح شد؛ عرضه گزارش کاهش آلاینده ها در ۸ محصول مهم کشاورزی

به گزارش یسکافه گزارش پایش طرح ارتقای سلامت و کاهش آلاینده ها در هشت محصول مهم کشاورزی در نشست کارگروه تخصصی امنیت غدایی و تغذیه عرضه شد.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، با عنایت به مأموریت دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در جهت گردآوری گزارش عملکرد مصوبه شماره ۶ نشست پانزدهم شورایعالی از دستگاه های ذی ربط و عرضه نتیجه آن در جلسه شانزدهم شورایعالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل شد. در این جلسه بعد از عرضه گزارش کلی مصوبه مذکور توسط شیدا ملک افضلی از گروه حکمرانی سلامت دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، گزارش «ارتقای سلامت ۸ محصول کشاورزی» محمدحسین کریمی از وزارت جهاد کشاورزی عرضه شد. در ادامه، لیدا صدقیان نماینده سازمان برنامه و بودجه، گزارش درخواست استان ها (وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت) در مورد تامین منابع مالی و تخصیص اعتبارات در این راستا را ارائه نمود. سپس محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، به عرضه گزارشی از هزینه کرد اعتبارات دریافتی و اقدامات انجام شده در جهت تحقق مصوبه مذکور پرداخت. در انتها هم بعد از بحث و تبادل نظر درباره تدوین استراتژی مشخص برای اجرای مصوبه، مطالب عرضه شده توسط دکتر دل پیشه جمع بندی شد. مصوبه شماره ۶ جلسه پانزدهم شورایعالی تصریح می دارد که: به منظور کاهش میزان آلاینده ها و باقی مانده سموم و آفت کش ها در محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت بهداشت نسبت به اجرای طرح راهبردی «ارتقای سلامت ۸ محصول کشاورزی» بعنوان برنامه ملی مشترک طی یک دوره چهار ساله اقدام نموده و گزارش پیش رفت آنرا هر سه ماه یک مرتبه به دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی کشور ارائه نماید. همینطور این وزارت موظف است با همکاری وزارت بهداشت، گزارش «آخرین وضعیت میزان باقی مانده آلاینده ها و آفت کش ها در محصولات کشاورزی در سطح عرضه» و اقدامات به عمل آمده در این راستا را در جلسه آتی (شانزدهم) شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در حضور رئیس جمهور عرضه نماید.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.