پاسخ سازمان غذا و دارو به اخبار واردات بی رویه چسب زخم

به گزارش یسکافه کارشناس ملزومات بیمارستانی اداره ملزومات پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی در واکنش به اخباری در خصوص واردات بی رویه چسب زخم، اظهار داشت: اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی بعنوان متولی صدور مجوز و پروانه تولید این وسیله اعلام می دارد که مجوز واردات جهت این کالا صادر نشده است.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، مهندس فهیمه سلیمانی فرد اظهار داشت: حتی این کالا در سامانه ثبت این اداره کل ثبت نشده است و در قسمت استعلام، لیست تجهیزات و ملزومات پزشکی ثبت شده مشخص است.
بنابر اعلام وبدا، مهندس سلیمانی فرد اضافه کرد: طی چند سال گذشته با عنایت به این که چسب زخم تولید داخل دارد و پاسخگوی نیاز داخلی هم می باشد، هیچ گونه مجوزی جهت واردات این کالا صادر نشده است.

کارشناس ملزومات بیمارستانی اداره ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در انتها اظهار داشت: در مورد کالای وارد شده، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به نهادهای نظارتی ذیربط گزارش داده و از راه این نهادها مبحث در حال بررسی و پیگیری است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.