۴۰ میلیون ایرانی بیمه سلامت دارند

به گزارش یسکافه ایسنا/همدانمدیرکل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سلامت کشور با اشاره به اینکه ۴۰ میلیون نفر در کشور تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار دارند، اظهار داشت:  طرح استحقاق سنجی در ۶۰۵ بیمارستان کشور اجرایی شده است.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر مهدی قنادی چهارشنبه ۸ آبان در همایش هفته بیمه سلامت در استان همدان، اظهار نمود: از جمعیت ۴۰ میلیونی تحت پوشش بیمه سلامت در کشور ۳۳ میلیون نفر به صورت مجانی از خدمات بیمه سلامت برخوردار می باشند.
وی با اشاره به اینکه عدم توازان منابع و مصارف و تأمین مالی پایدار چالش بزرگ سازمان بیمه سلامت بوده است، خاطرنشان کرد: باآنکه توازن منابع و مصارف و تأمین مالی پایدار اهمیت زیادی دارد، دیدگاه مناسبی برای آن شکل نگرفت اما با شکل گیری طرح تحول نظام سلامت اقداماتی در جهت بهبود عملکرد و سرویس دهی انجام گرفت.
قنادی اضافه کرد: وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در استانها با کمترین بودجه خدمات را تا سطح روستاها برده اند به طوریکه در استان ها موردی از عدم تأمین دارو را نداشته ایم.
وی با تاکید بر اینکه بیمه سلامت برای همه است، بیان کرد: همه اداره کننده بیمه سلامت هستیم و سود آن برای همه مردم است.
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سلامت کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون به دنبال شفاف کردن عملکردهای موجود هستیم که در این راستا اجرای راهنمای بالینی در ۴۷۰ مورد، استقرار سازمان الکترونیکی و طرح استحقاق سنجی انجام گرفته است.
وی ابا بیان اینکه سامانه تأیید خدمت و دارو در جهت کنترل هزینه ها اجرا شده است، به اجرای طرح استحقاق سنجی اشاره نمود و اظهار داشت: طرح استحقاق سنجی در جهت حذف دفترچه و مصرف کم کاغذ انجام می گیرد، در واقع به دنبال این هستیم که بیمار با کد ملی خدمات مورد نیاز خویش را دریافت کند.
قنادی با اشاره به اینکه نسخه نویسی الکترونیک در ۲۰۳ شهر کشور اجرا می شود، تصریح کرد: رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری در ۳۵۰ بیمارستان کشور اجرایی شده است.
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سلامت کشور با اشاره به اینکه سامانه ۱۶۶۶ در استان ها به صورت جزیره ای وجود داشت، بیان کرد: امروز خدمات دهی به صورت متمرکز و شبانه روزی انجام می گیرد و تمام مردم با این سامانه به شکلی بر مراکز نظارت دارند.
قنادی اظهار نمود: هم اکنون ۹۰ درصد خدمات بستری و ۷۰ درصد خدمات سرپایی تحت پوشش بیمه سلامت هستند که ۵۱۰۰ خدمت، ۲۴۰۰ قلم دارو و ۵۰ هزار قلم تجهیزات پزشکی را شامل می شود.
وی با تاکید بر اینکه توسعه پزشک خانواده و نظام ارجاع را در دستور کار داریم، تصریح کرد: هم اکنون اعتبار روستایی برای اجرای این طرح ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده که در ۳۹۴۶ مرکز سلامت با ۱۲ نوع خدمت تحت پوشش قرار می دهد.
این مقام مسئول با اشاره به بیمه الزامی سلامت خاطرنشان کرد: این بیمه برای اقشار صدمه پذیر درنظر گرفته شده که بزودی برای دهک های یک، دو و سه مجانی و دهک چهار به صورت ۵۰ درصد تخفیف اجرا می گردد و با این کار ۱۰ درصدی که فاقد پوشش جمعیتی هستند، بیمه می شوند.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.