حساب های دارو و تجهیزات پزشکی از سایر خدمات درمانی بیمارستان ها تفکیک می شود

یسکافه: رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاه به برگزاری جلسات استانی قرارگاه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی، به تشریح گزارش های آخرین نشست این قرارگاه پرداخت.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور در این زمینه اظهار داشت: ضرورت توزیع کنترل شده داروهای وارداتی و تولید داخل انحصاری، رفع سوژه تعیین سقف پرداخت در داروخانه های دولتی و لزوم تعیین تکلیف تعهدات مالی انجام نشده سال ۹۶ دانشگاه ها بابت پرداخت بوسیله اوراق ارائه شده از جانب بیمه ها قسمتی از گزارشات و موارد مطرح شده در این نشست بود.
وی ادامه داد: بنا شد سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران در موارد ویژه و فوری برای رسیدگی به گزارشات تخلفات شرکت های پخش فارغ از حوزه نظارتی دانشگاه راسا اقدام و نتیجه را به سازمان غذا و دارو منعکس کنند. همین طور سوژه تفکیک حساب های دارو و تجهیزات پزشکی از سایر خدمات درمانی در بیمارستان ها و دانشگاه ها و میزان پرداخت های سازمان های بیمه گر در این حساب ها پیگیری می شود. بدین سبب امور مالی دانشگاه ها در هر جلسه قرارگاه استان، گزارشات خودرا در این زمینه ارائه خواهند کرد.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اضافه کرد: جهت رفع انحصار توزیع دارو توسط یک شرکت، پیشنهاد شد که داروهای انحصاری توسط دو یا سه شرکت پخش توزیع شوند. همین طور نظارت بیشتر سازمان های بیمه گر بر نحوه عرضه شاخصهای خونی و داروهای خاص بوسیله سامانه TTAC و با ثبت UID صورت خواهد گرفت.
جهانپور تصریح کرد: با عنایت به یکپارچه و استانداردسازی اطلاعات مربوط به تجهیزات پزشکی در سایت imed و کنترل قیمت گذاری از طرف اداره کل تجهیزات، رایزنی لازم با شورای عالی بیمه به نحوی صورت گیرد که ملاک تعهد سازمانهای بیمه گر صرفا سایت مذکور باشد.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی اشاره کرد: با عنایت به وجود دستورالعمل های گوناگون درباب هتلینگ و شفاف نبودن قوانین در این زمینه مقرر شد که لیست اقلام مشمول هتلینگ در بخش های مختلف بیمارستان توسط شورای عالی بیمه تعیین تکلیف شود.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از جذب داروهای سهمیه ای هر استان به هر نحو ممکن (حتی در صورت خرید نقدی)، بروز رسانی فرمولاری هر بیمارستان و مرکز دارویی مطابق نیازهای دارویی و با اولویت تولید داخل، بروز رسانی سامانه HIS بیمارستان ها در امتداد انطباق با سامانه های سازمان های بیمه گر و ضرورت تفکیک ثبت کسورات دارو و لوازم از یکدیگر در این سامانه، حمایت طلبی از پزشکان برای اجرای پروتکل های دارویی و تجویز داروهای تولید داخل و نیز ضرورت برگزاری نمایشگاه های کالاهای سلامت محور تولیدی برای ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی نسبت به اهمیت مخاطرات کالاهای قاچاق و غیر مجاز بعنوان دیگر موارد مطرح شده در نشست قرارگاه استانی دانشگاه های علوم پزشکی یاد کرد.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.