در جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید شد ۲ پژوهشکده چشم و علوم اعصاب ایجاد شود

یسکافه: در چهل و پنجمین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر ایجاد پژوهشکده چشم و پژوهشکده علوم اعصاب تاکید گردید.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به تاسیس پژوهشکده چشم و علوم بینایی و پژوهشکده علوم اعصاب و شناخت به عنوان دستور چهل و پنجمین جلسه شورای دانشگاه، تشکیل نهادهای عمومی مبتنی بر استراتژی دانشگاه را گامی در جهت نهادسازی و ایجاد زیرساخت متناسب با برنامه دانست و اضافه کرد: نقشه آکادمیک تمایز دانشگاه ترسیم شده تا به سمت همگون سازی رشد علمی حرکت نماییم. دانشگاه از منظر تولیدات علمی در حوزه چشم و علوم بینایی، سرآمد است و همین افتخارات باعث شده برای ایجاد یک پژوهشکده اقدام نماییم.
دکتر افشین زرقی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز حوزه چشم و علوم اعصاب را از منظر برونداد پژوهشی و منحصر به فرد بودن در منطقه و مطالعات بین المللی، از نقاط برجسته دانشگاه اعلام نمود و اضافه کرد: سه مرکز به حوزه چشم و علوم بینایی و سه مرکز به حوزه علوم اعصاب و شناخت اختصاص دارد که دارای شرایط تشکیل پژوهشکده هستند.
وی عنوان کرد: در مرکز چشم و علوم بینایی ۹ نفر از ۱۰ نفر برتر در این عرصه، فعال می باشند و در مرکز علوم اعصاب و شناخت ۴ نفر از ۶ نفر برتر این حوزه، فعالیت می نمایند.
دکتر زرقی همین طور درخواست استقلال بودجه مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی را نیز در این نشست بیان کرد.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.