یافته محققان سنگاپوری؛ تأثیر چای سبز در مقابله با بیماری سل

به گزارش یسکافه محققان دریافتند ترکیب موجود در چای سبز می تواند از رشد باکتری های عامل بیماری سل جلوگیری نماید.

به گزارش یسکافه به نقل از مهر، محققان دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور در آزمایشات خود دریافتند که چگونه ترکیب موجود در چای سبز معروف به EGCG (epigallocatechin gallate) می تواند از رشد باکتری های عامل بیماری سل ممانعت کند.
ترکیب EGCGبا پیوند با یک آنزیم و تأمین انرژی بیولوژیکی برای فعالیت سلولی، این کار را انجام می دهد.
این فرآیند منجر به اُفت انرژی باکتری که برای فرایندهای حیاتی سلولی در جهت رشد و ثبات نیاز دارد می شود.
«گرهاد گروبر»، سرپرست تیم تحقیق، در اینباره می گوید: «کشف ما در مورد توانایی این ترکیب این امکان را فراهم می آورد که داروهای جدیدی را برای مقابله با این بیماری تنفسی ایجاد نماییم.»
به گفته محققان، سلول ها برای انجام فرایندهای حیاتی شان نظیر تشکیل دیواره سلولی احتیاج به انرژی دارند. آنها این انرژی را از آنزیمی معروف به ATP (Adenosine triphosphate) تأمین می کنند.
بدون انرژی برای فعالیتهای ضروری سلول، سلول توانایی و پایداری اش را از دست می دهد و در نهایت می میرد.
محققان با آزمایش ۲۰ ترکیب متوجه شدند تنها EGCG که به مقدار زیادی در چای سبز وجود دارد، می تواند باعث کاهش ذخیره انرژی در سلول ها شود.

برچسب ها:, ,

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.