اقدام محققان کشور برای توسعه مرز فناوری بافت های زیستی

به گزارش یسکافه رئیس مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه با انسان، مولودی به نام «نیاز» متولد می شود، اظهار داشت: این مرکز برخی از نقاط همگرایی را برگزیده و حمایت هایی برای توسعه و تجاری سازی محصولات در این عرصه را شروع کرده است.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، علی محمد سلطانی با تاکید بر اینکه با محصولات «ایران ساخت»، مرز فناوری بافت های زیستی گسترده تر می شود، اظهار نمود: “چاپگرهای زیستی” یکی از حوزه هایی است که مرکز راهبردی فناوری های همگرا، پیگیر توسعه تولید محصولات آن است و هم اکنون به مرحله ای رسیدیم که دستگاه چاپگر زیستی و جوهرهای آن در داخل ساخته و تولید می شود. همینطور تیم های تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی در این عرصه مشغول فعالیت هستند. این تیم ها با محصولات ایرانی تحقیقات در عرصه تولید بافت، استخوان، غضروف و بافت های پیچیده تر را انجام می دهند.
سلطانی با اشاره به اینکه مسیر فعالیت در حوزه چاپگرهای زیستی ادامه دارد و به دنبال صنعتی کردن آنها هستیم تا بزودی از مرحله تحقیقات خارج شویم، خاطرنشان کرد: در نقاط همگرایی حداقل دو فناوری نوظهور و مهم وجود دارد و محصولی جدید و پیچیده تولید می شود. محدوده این محصولات متغیر است و به اشکال مختلف در صنایع به کار می روند. چاپگرهای زیستی یکی از این نقاط همگرایی است. توسعه آنها نویدی از جنس حذف صف های پیوند عضو را می دهد چونکه با وجود آنها بافت مورد نیاز برای پیوند تولید می شود.
بر مبنای اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وی با تاکید بر اینکه هم اکنون در کشورهای مختلف و ایران تحقیقات با موفقیت در این عرصه در حال انجام می باشد و بزودی خبرهایی خوش برای بیماران شنیده می شود، اضافه کرد: «نیاز» در انسان همواره او را در مسیرهای متفاوتی قرار می دهد. فناوری در این راه انسان را همراهی می کند. این نیاز می تواند مانند رفع گرسنگی تا تولید بافت های زیستی برای نجات یک زندگی باشد. همینطور اولین نیاز او برای ادامه حیات مادی اش خوردن و آشامیدن بود و کوشش برای حفظ حیات شروع شد و مهارت ها و نیروی ذهن خویش را برای رفع نیازها آن هم با ساخت ابزارها و چاره هایی به کار گرفت.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.