مطالعه جدید نشان می دهد؛ وعده غذایی سالم تر به معنای بروز سکته و حمله قلبی کمتر است

یسکافه: طبق نتایج مطالعه جدید، پیروی از یک رژیم غذایی سالم می تواند خطر سکته و حمله قلبی را کم کند.

به گزارش یسکافه به نقل از مهر، «ژیلی شان»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد، در این زمینه می گوید: «اگرچه هر الگوی رژیم غذایی سالم حاوی ترکیبی متفاوتی از اجزای رژیمی است، اما مطالعه ما نشان میدهد که پیروی از هر نوع رژیم غذایی سالم با کاهش ریسک بیماری قلبی عروقی مرتبط می باشد.»
در این مطالعه بر امتیاز چهار نوع الگوی رژیم غذایی تمرکز شد: شاخص تغذیه سالم ۲۰۱۵؛ رژیم جایگزین مدیترانه ای؛ شاخص رژیم غذایی گیاهی سالم؛ و شاخص تغذیه سالم جایگزین.
اگرچه این چهار نوع رژیم غذایی باهم فرق داشتند، اما همگی بر مصرف غلات کامل، سبزیجات، میوه، حبوبات و مغزیجات آجیلی و مصرف کمتر گوشت قرمز و فراوری شده و نوشیدنی های قندی تاکید داشتند.
آنها با بهره گیری از داده های مربوط به ۷۵ هزار زن در یک مطالعه، حدود ۹۱ هزار زن در مطالعه دیگر، و بیش از ۴۳ هزار مرد، هر رژیم غذایی را با ریسک بیماری قلبی عروقی مقایسه کردند.
در طول چندین دهه پیگیری وضعیت این افراد، پژوهشگران دریافتند افرادی که رژیم غذایی سالمی داشتند در مقایسه با افرادی که همیشه رژیم غذایی سالمی نداشتند، ۱۴ تا ۲۱ درصد کمتر با ریسک بیماری قلبی عروقی روبرو بودند.
همه الگوهای سالم غذایی دارای تأثیر مشابه بر کاهش ریسک بیماری قلبی عروقی بودند.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.